จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้วกว่าล้านคน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 51 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้วกว่า 1 ล้านคน เตรียมเปิด Walk in ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว จำนวน 1,009,871 คน ซี่งคิดเป็นร้อยละ 58.40 จากจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดไปแล้ว 199,317 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83  กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรคเรื้อรังฉีดไปแล้ว 102,499 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้ว 668,313 คน คิดเป็นร้อยละ 82.26  

ทั้งนี้ การบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมเริ่มดำเนินการเปิดให้ประชาชน Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง คาดว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครบร้อยละ 70 ประมาณ 1,200,000 คน จากประชากรทั้งหมด 1,729,353 คน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 ส่วนบุคคล  เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ