กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ สำนักงานชลประทานที่ 1 เร่งดำเนินการเตินน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 50 ครั้ง

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 1 เร่งดำเนินการเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ รองรับการบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้ง ปี 2565

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน ได้กำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยนายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่     สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 68.23 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุรวม 263 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2564 วางแผนไว้รวม 148,400 ไร่ ดำเนินการแล้ว 100% ซึ่งหลังจากนี้ จะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งปี 2565 ต่อไป สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการร้อยละ 63.0918 แบ่งเป็นผลการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวงรวมร้อยละ 63.769 สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์ 12,500 เมตร ผลการก่อสร้างร้อยละ 34.580 สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์ 10,472.683 เมตร ผลการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% และผลการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัดรวมร้อยละ 64.043 สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์ 13,600 เมตร ผลการก่อสร้างร้อยละ 79.530 สัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์ 12,024 เมตร ผลการก่อสร้างร้อยละ 44.820 เมื่อโครงการฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ถึง 175,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่ เป็น 76,129 ไร่ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 14,550 ไร่

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการฝนหลวงบริเวณด้านเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อเติมปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ