สสจ.เชียงใหม่ ถ่ายโอน รพ.สต.บ้านบวกครกน้อยให้แก่เ ทต.หนองป่าครั่ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 460 ครั้ง

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยกระดับในการบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อยให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับนายสมคิด เลิศเกียรติดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เป็นผู้แทนในการรับมอบ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจฯ ในครั้งนี้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ให้แก่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้เปิดดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลหนองป่าครั่ง ประกอบกับที่ตั้งของ รพ.สต.ไม่เอื้อต่อการมารับบริการของประชาชน รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่บางส่วนได้ชำรุด ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงเหลือเพียงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพัก และครุภัณฑ์เพียงบางส่วนเท่านั้น ที่ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกน้อย ในการบริการดูแลประชาชนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้บ้าน ใกล้ใจ รวมถึงการให้บริการเชิงรุกตามหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมทั้งวิธีการดำเนินการภารกิจด้านสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด ซึ่งอาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมภายหลัง ตามความจำเป็นและสถานการณ์สุขภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ