รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2564

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2564
  • รับชม : 82 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://admission.vec.go.th หลังจากกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แล้ว ให้พิมพ์เอกสารจากระบบพร้อมแนบหลักฐาน นำมายื่นเอกสารได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เลขที่ 167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493 , 0 5341 6203 ยื่นเอกสารภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ