รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง4 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2564
  • รับชม : 177 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ