ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 30 รายการ ของกลุ่มงานวิชาการ (ครั้งที่ 3)

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 304 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 16 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว หรือสูญไป จำนวน 30 รายการ ของกลุ่มงานวิชาการ (ครั้งที่ 3) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 16 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการประมูลราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมาขโทรศัพท์ 0 5327 6100 ต่อ 401 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ