ขายทอดตลาดเมล็ดข้าวพันธุ์จำนวน 2 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 237 ครั้ง

ศูนย์เมล็โพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเมล็ดข้าวพันธุ์จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็โพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการประมูลราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมาขโทรศัพท์ 0 5311 4062

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ