ประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 77 ครั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่รอม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่รอม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1179

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ