ประกวดราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564
  • รับชม : 146 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทาศัพท์ 0 5348 4540

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด
10  เอกสาร-10 ดาวน์โหลด
11  เอกสาร-11 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ