จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่มีความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2564
  • รับชม : 3161 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่มีความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นคำร้องเพื่อขึ้นบัญชีประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.2564 โดยจ่าหน้าซองให้ชัดเจนส่งถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเถอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชัยงใหม่ 50300 วงเล็บมุมซองว่า (เอกสารแสดงความประสงค์จำหน่ายสลากฯ) จังหวัดเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานการเงินและบัญชี โทร 0-5311-2614 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ