สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94)

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.ย. 2564
  • รับชม : 213 ครั้ง

สำหรับผู้มีเงินรายได้ตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ยื่นแบบแสดงผ่านทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามที่กำหนด สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ