ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • รับชม : 149 ครั้ง

         ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จำนวน 100 รายโดยการล้อหมายเลข ในวันจันทร์ที่ 6 กันายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ