ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 115 รายการ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • รับชม : 163 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 115 รายการ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 3618-9 ต่อ 21,22

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ