ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุชำรุด

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • รับชม : 146 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ถนนลำปาง-วังเหนือ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุชำรุด  จำนวน 2 แห่ีง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ถนนลำปาง-วังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยจะมีการขายทอดตลาดในวันที่ 23 กันยายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 1156

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ