ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564
  • รับชม : 201 ครั้ง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ต้องใช้งาน จำนวน 393 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1102-3 ต่อ 100,104

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ