แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเชื่อมลำเหมืองแยกแม่ข่าน้อย พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (ลำเหมืองท้ายหมู่บ้านเชื่อมลำเหมืองแยกแม่ข่าน้อย) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชีย

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • รับชม : 149 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองเชื่อมลำเหมืองแยกแม่ข่าน้อย พร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (ลำเหมืองท้ายหมู่บ้านเชื่อมลำเหมืองแยกแม่ข่าน้อย) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ