ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • รับชม : 210 ครั้ง

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพ  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8536-7

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ