รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2564
  • รับชม : 165 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินบัญชี เพศชาย/หญิง จำนวน 1 ตำแหน่ง , ตำแหน่งพนักงานเปล เพศชาย จำนวน 1 ตำแหน่ง  ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม -11 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5397 6000 ต่อ 102

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ