ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2564
  • รับชม : 96 ครั้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ฯ ตั้งแต่วันที่ 6-21 กันยายน 2664 ประกาศลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 12 ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด สามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ