ด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ต.ค. 2564
  • รับชม : 119 ครั้ง

ด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 28" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) เรียนระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-7855 (ในวันและเวลาราชการ)หรือเว็บไซต์ www.arc.cmu.aac.th จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ