ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนั

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2565
  • รับชม : 69 ครั้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  13 ตำแหน่ง 61 อัตรา  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 15 ตำแหน่ง 63 อัตรา ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-24 ธันวาคม 2564 นั้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ที่สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ