จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • รับชม : 362 ครั้ง

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์ชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจิดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่  www.zmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5394 8209 ในวันเวลาราชการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ