สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2563
  • รับชม : 257 ครั้ง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป และเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ อันจะนำสู่การจัดการแก้ไขปัญหาที่มั่นคงและยั่งยืน สำนักงานฯจึงขอประชาสัมพันธ์ข้องมูลเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และสอบถามรายละเอียดต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/innovation ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ