ผอ.สวท.เชียงราย  ให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • รับชม : 111 ครั้ง

วันที่ 21 ก.ค. 64 นางวรางคณา  อุ่นบ้าน ผอ.สวท.เชียงราย  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  รัตนะสิมากูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   อีกทั้งได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจาก  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์  มหาวิทยาลัย  และกรมประชาสัมพันธ์   โอกาสนี้ ผอ.สวท.เชียงราย  ได้มอบหน้ากากผ้า  จากรายการ  "พัฒนาเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าฯ"  ให้กับคณะที่มาในวันนี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ