สวท.เชียงราย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2564

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • รับชม : 155 ครั้ง

วันนี้ (22 ก.ค.64) ที่วัดปางลาว  นางวรางคณา  อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงราย  นำเทียนจำนำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยธรรม ถวาย  วัดปางลาว  ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระอธิการสนิท ธัมมาวุฒโธ เจ้าอาวาสวัดปางลาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรม  ซึ่งปัจจัยที่ได้ถวายในครั้งนี้เจ้าอาวาสวัดปางลาว  จะได้นำไปร่วมจัดสร้างพระธาตุวัดปางลาว  ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างด้วย

ทั้งนี้  การถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน การถวายเทียนจำนำพรรษาของประชาชนล้านนา มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับจากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น เป็นเทียนนำไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็กๆ หลายๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันนิยมเรียกว่า “ต้นเทียน” หรือ “ต้นเทียนพรรษา” นิยมทำกันมาช้านาน เรียกว่าถวาย “ผะติ๊ดเทียนไฟ” แต่ทำถวายกันเป็นส่วนตัวพอถึงเวลาก็พาลูกหลานภายในครอบครัวไปถวายที่วัดในหมู่บ้าน

สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แทน แต่การถวายเทียนพรรษาของพุทธศานิกชนก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ