บุคลากร และ ผู้จัดรายการ สวท.เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • รับชม : 92 ครั้ง

วันที่ 28 ก.ค. 64  ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย   นายประดับ  กูลเกื้อ  บุคลากร สวท.เชียงราย และ นางสาวรัตน์ดา  พิทักษา  ผู้จัดรายการ สวท.เชียงราย  ร่วมบริจาคโลหิตใน กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564  โดยโลหิต รวมทั้ง อวัยวะที่ได้รับบริจาคมาในครั้งนี้ จะได้มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นำไปใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดทั้งการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตเพื่อใช้ในการรักษาชีวิต รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ เป็นพลังในการทำความดีเพื่อส่วนรวมต่อไป ซึ่งในวันนี้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 191 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้ 140 ราย  ได้รับปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น  52,000 ซีซี  ซึ่งมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 33 ราย บริจาคอวัยวะ 40 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 11 ราย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร และผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งรักษาระยะห่างระหว่างกันในช่วงของการบริจาคโลหิตอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ