ผอ.สวท.เชียงราย นำบุคลากรในสังกัด กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

  • ภาพจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • รับชม : 83 ครั้ง

นางวรางคณา  อุ่นบ้าน  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย  กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ