กสทช. ปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีให้ ผู้รับชมสามารถปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 2399 ครั้ง

สำนักงาน กสทช. ทำการปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีหลังเรียกคืนคลื่น 700 MHz ผู้รับชมสามารถปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 จนถึงเดือนธันวาคม2563  
        พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่า หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง นำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G นั้น จะส่งผลให้ในช่วงเดือนกันยายน 2563 – เดือนธันวาคม  2563 ทำให้โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ดิจิตอลทีวี ไม่สามารถรับชมได้ในบางพื้นที่ ซึ่งประชาชนต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เรียกว่า Set Top Box หรือดิจิตอลทีวี เพื่อให้ดิจิตอลทีวีกลับมารับชมได้อีกครั้ง

      สำหรับพื้นที่ที่ประชาชนต้องทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิตอลทีวี เพื่อให้ช่องต่าง ๆ กลับมารับชมได้นั้น แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1ที่พื้นที่ภาคใต้เริ่มเดือนกันยายน  2563  ในส่วนที่ 2  พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2563  ส่วนที่ 3. พื้นที่ภาคเหนือเริ่มเดือนตุลคม  2563 ส่วนที่ 4. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2563 และส่วนที่  5. พื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายเริ่มเดือน ธันวาคม 2563 แต่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางเริ่มเดือน ธันวาคม  2563 ทั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ส่วนกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

             พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวว่า ประชาชนสามารถดำเนินการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขั้นแรกประชาชนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนว่าที่บ้านรับสัญญาณดิจิตอลทีวีหรือไม่ ซึ่งการรับสัญญาณดิจิตอลทีวีจะใช้เสาก้างปลา หรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณ ไม่ได้ใช้จานรับสัญญาณสีต่าง ๆ จากนั้นให้ทำการปรับจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิตอลทีวี โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ 1. กดเมนูบนรีโมท 2. เลือกคำว่าตั้งค่า หรือติดตั้ง 3. เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติ และ 4. เลือก OK หรือ คำว่าค้นหา เมื่อสัญญาณกลับมาก็จะทำให้สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้อีกครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวันเวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 020-700-700 สำหรับในการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ครั้งนี้เพื่อให้ประเทศเข้าสู่เทคโนโลยี 5G อย่างสมบูรณ์ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในบางพื้นที่ทำให้ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราว หากประชาชนจูนกล่อง Set Top Box หรือดิจิตอลทีวีใหม่ก็จะกลับมาดูทีวีได้เหมือนเดิม สัญญาณที่หายเป็นเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้น

  สำหรับ กสทช.เขต 34 แจ้งปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ระบบดีจิตอลภาคพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการรับชมโทรทัศน์ ของประชาชน ซึ่งรับชมไม่ได้และช่องไม่ครบ ดังนี้ ใน วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-17.00 น ปิดปรับปรุงสถานีในพื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ใน วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00-17.00 น ปิดปรับปรุงสถานีในพื้นที่ อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  ถ้า หากหลังเวลา 17.00 น ของวันที่ 19 และวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ครบทุกช่อง ต้องทำการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ หรือมีข้อสงสัย ให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  02 - 0700 700 หรือ 053 -177401 หรือ 09 - 22794717  ซึ่งสำนักงาน กสทช.เขต 34 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ