คณะรัฐมนตรี สั่งให้ชะลอการทวงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

คณะรัฐมนตรี ทราบมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สั่งชะลอการทวงคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น

             นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี รับทราบมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ชะลอการดำเนินการเรียบเก็บเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ซึ่งมีผู้สูงอายุถูกทวงถามให้คืนเงินจำนวน 5,700 คน และอีก 2,000 คน อยู่ในบัญชีการทวงถาม ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา องค์กรปกครองส่วนท้งอถิ่น กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น กำหนดเกณฑ์กลางที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการรับเงินซ้ำซ้อนอีกด้วย..

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ