เชียงรายพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่อำเภอเทิง พร้อมสั่ง Home Quarantine ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตัดวงจรการระบาดของโรค

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 217 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย จากระบบเฝ้าระวังฯและการให้บริการ เป็นผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอเทิงทั้ง 3 ราย  ผู้ป่วยเป็นเพศชาย  อายุ 32 ปี  อาชีพรับจ้าง  มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19  ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น  ส่วนผู้ป่วยอีก 2 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 23 และ 25 ปี  มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นเช่นกัน ขณะนี้ทั้งหมดรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเทิง  ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 มียอดสะสมรวม  655 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 523 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 132 ราย  รักษาหายแล้ว 632 ราย  กำลังรักษา 14 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 9 ราย
     นอกจากนี้ ในวันนี้ (15 มิย.64) จังหวัดเชียงรายได้เรียกประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโควิด-19  เพื่อรับทราบสถานการณ์และหาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเทิง รวมถึงกรณีการมีผู้สัมผัสเสี่ยงกับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดใกล้เคียงที่ร่วมเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางมาจากกรุงเทพฯ  เพื่อนำเสนอมาตรการและแนวทางป้องกันการระบาดต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในวันพรุ่งนี้
 อย่างไรก็ตาม ในกรณีพบผู้ป่วย 3 รายที่อำเภอเทิง  ขณะนี้ทางอำเภอเทิง  สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค พร้อมทั้งค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหมู่บ้าน และมีคำสั่งให้ Home Quarantine เพื่อเฝ้าระวังโรค และตัดวงจรการระบาดแล้ว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ยังคงเข้มข้นในการป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ