ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.37 จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม พร้อมตรวจคัดกรอง ช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อโควิด19 เข้ารับการรักษา

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 148 ครั้ง

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล  ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37   เดินทางไปตรวจการจัดเตรียมพื้นที่ตรวจคัดกรอง ช่วยเหลือ และรับผู้ติดเชื้อโควิด-19  เข้าโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์คัดกรอง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 37  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล  กล่าวว่า  ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก โดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลค่ายทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ทบ. ประจำพื้นที่หรือจังหวัด  เป็นโรงพยาบาลรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบ โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อ เพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในแต่ละจังหวัด ได้เต็มศักยภาพ และทันต่อการแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ