กอ.รมน.เชียงราย คุมเข้มการขนส่งชายแดนแม่สาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 การลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมายข้ามแดน และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 177 ครั้ง

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (30 ก.ค.64)  ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พันเอก พักตร์พงษ์  เงสันเที๊ยะ  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว หัวหน้าชุดประสานงาน กองบังคับการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3   ด่านศุลกากรแม่สาย  และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย จัดประชุมหารือการบริหารจัดการขนส่งชายแดนแม่สาย บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย- เมียนมา แห่งที่ 2 (สะพานแม่น้ำสาย)  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แบบบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน  ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 (สะพานแม่น้ำสาย)  โดยได้เน้นย้ำผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งผู้ขับขี่รถในฝั่งประเทศไทยและประเทศเมียนมา  ให้รักษาระยะห่าง ในการส่งต่อรถขนส่งสินค้า และจัดโซนพักคอยไว้สำหรับผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าทั้ง 2 ประเทศ

          โอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการนรสิงห์ ในการตรวจค้นยานพาหนะ สิ่งของ ทั้งรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่ผ่าน เข้า-ออก บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการลำเลียงสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเป็นการป้องการลักลอบลำเลียงสินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี สินค้าผิดกฎหมาย เข้ามายังราชอาณาจักร   ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคนขับรถ ไม่ให้รับสิ่งของประเภท กระเป๋าที่บรรจุเสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นการป้องกันการขนส่งเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ให้กับผู้ประสงค์จะลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ