"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ปรับเกณฑ์ใหม่"ขยายเวลา  เพิ่มวงเงินใช้จ่าย และ และปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 151 ครั้ง

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาโควิด-19  โดยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"  พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน และเริ่มใช้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทำให้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" กังวลว่าจะไม่สามารถสะสมยอดใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ทัน เพื่อรับเงินคืนในรูปแบบ e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี ได้มีมติปรับเงื่อนไขโครงการ"ยิ่งใช้ยิ่งได้"   ดังนี้  

- ขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564   

- เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 30 พ.ย. 2564 (วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน) และ 

- ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายลง จากเดิมที่ไม่เกิน 4,000,000 คน เป็น "ไม่เกิน 1,400,000 คน" ทำให้กรอบวงเงินโครงการ ฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

ทั้งนี้   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ยังคงสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ