กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้กักตัวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายกว่า 100 ครัวเรือน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้กักตัวในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายกว่า 100 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา  11.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว ชุมชนดอยทอง เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด - 19  

ทั้งนี้  ชุมชนดอยทอง เป็นชุมชนรอบค่ายเม็งรายมหาราช และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  รองรับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ท้องถิ่น ท้องที่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ