สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 14 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 13 ราย พื้นที่  อ.เมืองเชียงราย 5 ราย ใน ต.รอบเวียง 3 ราย ต.ท่าสุด 1 ราย ต.บ้านดู่ 1 ราย,  อ.แม่สาย 4 ราย ใน ต.แม่สาย 3 ราย ต.เวียงพางคำ 1 ราย,  อ.เวียงแก่น 2 ราย ใน ต.ปอ 1 ราย ต.ท่าข้าม 1 ราย, อ. เทิง 1 ราย ใน ต.สันทรายงาม ,และ  อ.เชียงแสน 1 ราย ใน ต.เวียง 1 ราย   ผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน  1  ราย เดินทางมาจาก จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 39 ราย พบในจังหวัดทั้ง 39 ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,240 ราย ในจังหวัด 2,045 ราย ต่างจังหวัด 1,195 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 2,110 ราย ในจังหวัด  1,351 ราย ต่างจังหวัด 759  ราย รักษาหายแล้ว 2,901 ราย กำลังรักษา 304 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 35 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ