เชียงราย  ท้องถิ่น 22 แห่ง  และ ชมรม STROG– จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU คุณธรรมป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในระดับพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

เชียงราย  ท้องถิ่น 22 แห่ง  และ ชมรม STROG– จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU คุณธรรมป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในระดับพื้นที่

ณ ห้องประชุมโรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย  ดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 5 ประชุมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

.

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายมานพ ชัยบัวคำ ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยมี นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครใจนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดนำร่อง ที่มีการนำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริตมาปรับใช้ในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระดับเชิงพื้นที่

ทั้งนี้ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย จะได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง สอดส่อง และติดตามตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ