สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 18 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 17 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 17 ราย พื้นที่  อ. แม่สาย 11 ราย ใน ต.แม่สาย 7 ราย ต.เวียงพางคำ 3 ราย ต.โป่งผา 1 ราย, อ. เมืองเชียงราย 2 ราย ใน ต.ริมกก 1 ราย ต.นางแล 1 ราย, อ. เวียงชัย 1 ราย ใน ต.เวียงเหนือ , อ. แม่ฟ้าหลวง 1ราย ใน ต.แม่สลองนอก , อ. แม่จัน 1 ราย ใน ต.ท่าข้าวเปลือก , อ. พาน 1 ราย ใน ต.ม่วงคำ ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 43 ราย พบในจังหวัดทั้ง 43 ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,257 ราย ในจังหวัด 2,062 ราย ต่างจังหวัด 1,195 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 2,153 ราย ในจังหวัด  1,394 ราย ต่างจังหวัด 759ราย รักษาหายแล้ว 2,948 ราย กำลังรักษา 274 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 35 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ