กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ อ.แม่สาย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. และ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน. ประสานงานบูรณาการร่วมกับ ปกครองจังหวัด ด่านศุลการกรแม่สาย ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเฉพาะกิจ เพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริเวณหน้าด่านศุลกากร บ้านสันผักฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จากนั้น ในเวลา 11.30 น. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ  และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับมอบสิ่งของ ให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหาร, อปพร.,อสม.,ชรบ. ,ท้องถิ่น ท้องที่ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ณ ด่านตรวจ บ.เวียงหอม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ