สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 48 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 19 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 26 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 26 ราย พื้นที่  อ. แม่สาย 21 ราย ใน ต.แม่สาย 10 ราย ต.เวียงพางคำ 10 รายต.โป่งผา 1 ราย, อ. เมืองเชียงราย 2 ราย ใน ต.รอบเวียง 1 ราย ต.หัวยชมภู 1 ราย , อ. เวียงชัย 1 ราย ใน ต.ผางาม ,อ. เวียงแก่น 1 ราย ใน ต.ท่าข้าม 1 ราย,อ. แม่จัน 1 ราย ใน ต.แม่คำ ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน13 ราย พบในจังหวัดทั้ง 13 ราย  มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,283 ราย ในจังหวัด 2,088 ราย ต่างจังหวัด 1,195 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 2,166 ราย ในจังหวัด  1,407 ราย ต่างจังหวัด 759 รายรักษาหายแล้ว 2,959 ราย กำลังรักษา 288 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 36 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ