สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

.

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 2  ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 35 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 35 ราย พื้นที่  อ.เมือง 17 ราย ใน ต.รอบเวียง 8 ราย , ต.สันทราย 4 ราย,ต.ริมกก 2 ราย ,ต.ท่าสาย 1 ราย , ต.เวียง 1 ราย ต.ท่าสุด 1 ราย,

อ. แม่สาย 3 ราย ใน ต.เวียงพางคำ 2 ราย, ต.แม่สาย 1 ราย,อ. เวียงแก่น 3 ราย ใน ต.ปอ 2 ราย, ต.ม่วงยาย 1 ราย, อ. แม่ลาว 2 ราย ใน ต.ดงมะดะ,อ.แม่ฟ้าหลวง  1 ราย ใน ต.แม่สลองใน ,

อ.เวียงชัย 1 ราย ใน ต.เวียงชัย 1 ราย  ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 80 ราย พบในจังหวัดทั้ง 80 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

.

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 3,622 ราย ในจังหวัด  2,415 ราย ต่างจังหวัด 1,207 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม 2,937 ราย ในจังหวัด 2,177 ราย ต่างจังหวัด  760 รายรักษาหายแล้ว 3,173 ราย กำลังรักษา 402 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 47 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ