สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 72 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 12 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 12 ราย พื้นที่  อ.แม่สาย 5 ราย ใน ต.โป่งผา 2 ราย, ต.เวียงพางคำ 1 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย, ต.แม่สาย 1 ราย, อ.เมืองเชียงราย 4 ราย ใน ต.ห้วยสัก 3 ราย, ต.รอบเวียง 1 ราย, อ.เวียงเชียงรุ้ง 1 ราย ใน ต.ทุ่งก่อ 1 ราย, อ.เวียงแก่น 1 ราย ใน ต.ปอ 1 ราย, อ.เชียงของ 1 ราย ใน ต.เวียง 1 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 52 ราย พบในจังหวัดทั้ง 52 ราย  ส่วนใหญ่พบใน อ.เมือง 23 ราย อ.เทิง  9 ราย และ อ.แม่สาย 8 ราย

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 4,141 ราย ในจังหวัด 2,920 ราย ต่างจังหวัด 1,221 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม  5,338 ราย ในจังหวัด 4,573 ราย ต่างจังหวัด 765 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 25 ราย กำลังรักษา 373 ราย รักษาหายสะสม 3,716 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รักษาหายเพิ่ม 43 ราย กำลังรักษา 1,542 ราย รักษาหายสะสม 3,793 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย  รายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงรายมีประชากรในทะเบียนราษฎร์  จำนวน 1,172,648 คน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 551,595 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06  ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 371,891 คน คิดเป็นร้อยละ 31.71 และ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 11,532  คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 ปัจจุบันมีวัคซีนคงเหลือ 112,049 โดส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ