สภากาชาดไทยมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเวียงป่าเป้า นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ให้การต้อนรับและร่วมพิธี เพื่อมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จำนวน 26 ราย

โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น

นวัตกรรม “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พัฒนาขึ้นโดย ศ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รูปพาร์กินสันฯ เพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินในผู้ป่วยพาร์กินสันโดยอาศัยแสงเลเซอร์สีเขียวที่ปล่อยออกมาจากไม้เท้าเมื่อผู้ป่วยมีอาการเดินติด เพื่อเป็นสัญญาณกระตุ้นทางสายตา (Visual cues) เพื่อให้ผู้ป่วยก้าวเดิน จากผลการศึกษาของศูนย์ฯ สามารถลดอาการเดินติดและทำให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับการฝึกใช้อย่างเหมาะสม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ