สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 42 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 24 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 24 ราย พื้นที่ อ.เมือง 10 ราย ใน ต.รอบเวียง 3 ราย, ต.ริมกก 3 ราย, ต.เวียง 1 ราย, ต.ห้วยสัก 1 ราย, ต.สันทราย 1 ราย, ต.แม่ยาว 1 ราย, อ.เชียงของ 5 ราย ใน ต.เวียง 4 ราย, ต.ศรีดอนชัย 1 ราย, อ.แม่สาย 4 ราย ใน ต.แม่สาย 1 ราย, ต.เวียงพางคำ 1 ราย, ต.โป่งงาม 1 ราย, อ.พาน 2 ราย ใน ต.เจริญเมือง 1 ราย, ต.ธารทอง 1 ราย, อ.แม่สรวย 1 ราย ใน ต.แม่พริก, อ. แม่จัน 1 ราย ใน ต.แม่คำ,อ.ป่าแดด 1 ราย ใน ต.ป่าแดด  ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 165 ราย พบในจังหวัดทั้ง 165 ราย  ส่วนใหญ่พบใน อ.เชียงของ 53 ราย อ.เวียงแก่น 33 ราย และ อ.แม่สาย 23 ราย 

 

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 4,165 ราย ในจังหวัด 2,944 ราย ต่างจังหวัด 1,221 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม  5,502 ราย ในจังหวัด 4,737 ราย ต่างจังหวัด 765 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 21 ราย กำลังรักษา 373 ราย รักษาหายสะสม 3,737 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รักษาหายเพิ่ม 81 ราย กำลังรักษา 1,625 ราย รักษาหายสะสม 3,874 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย  รายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงรายมีประชากรในทะเบียนราษฎร์  จำนวน 1,172,648 คน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 559,450 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70  ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 381,312 คน คิดเป็นร้อยละ 32.51 และ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 12,000  คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 ปัจจุบันมีวัคซีนคงเหลือ 115,670 โดส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ