กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย พบปะกลุ่มมวลชน เรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยฤดูกาลการผลิตปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 63 ครั้ง

วันนี้ 26 ต.ค.64 เวลา  09.00 น. พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร  พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จังหวัดเชียงราย เรื่องการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยฤดูกาลการผลิตปี 2564 ประมาณ 30 คน นำโดย นายมานพ จินะนา ประธานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.), ประธานสภาระดับอำเภอ อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมมวลชนเกษตรกร เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทต่อไร่ (ไม่เกิน 25 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน) โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้แทนรับหนังสือ จากนั้นก็ได้แยกย้ายเดินทางกลับเมื่อ 09.30 น. 

ตามที่รัฐบาลได้พิจารณาการเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,049,726 บาทและเกษตรกรชาวสวนลำยได้รับการเยียวยาทุกครอบครัวในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ต่อครอบครัว ในปีที่ผ่านมานั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 1,602,400 ไร่ ผลผลิตมากกว่า 1,238,000 ตัน มีเกษตรกรมากกว่า 250,000 ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำ ขาดแคลนแรงงาน กลไกการตลาดมีปัญหา โดยเฉพาะการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุน ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีเงินทุนที่จะเป็นต้นทุนในการผลิตลำไยคุณภาพในปี 2565 ที่กำลังมาถึงในขณะนี้ จึงต้องขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล ไร่ละ 2,000 บาทเหมือนปีที่ผ่านมา ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติในการเตรียมต้นลำไยภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นให้คำแนะนำเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและจัดทำแนวทางพัฒนาลำไยคุณภาพในปีต่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ