กกต.เปิดสายด่วน 1444 ให้ข้อมูลเลือกตั้ง อบต.

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 54 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บริการประชาชนโดยเปิดให้บริการสายด่วน 1444 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน เวลาราชการ) และในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งไว้

 

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ว่า “ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”

 

ประชาชนที่ประสงค์จะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง แอปพลิเคชัน “สมาร์ทโหวต (Smart Vote)” แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ