สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 46 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 25 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัดทำการตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 25 ราย พื้นที่  อ. แม่สาย 7 ราย  ใน ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 2 ราย, ต.โป่งผา 2 ราย, อ.เมือง 7 ราย ใน ต.รอบเวียง 4 ราย, ต.ริมกก 1 ราย, ต.บ้านดู่ 1 ราย, ต.แม่ยาว 1 ราย, อ.เชียงของ 3 ราย ใน ต.เวียง 3 ราย, อ. แม่จัน 3 ราย ใน ต.แม่ไร่ 2 ราย, ต.แม่จัน 1 ราย, อ.เชียงแสน 3 ราย ใน ต.เวียง 1 ราย, ต.แม่เงิน 1 ราย, ต.ป่าสัก 1 ราย, อ.พญาเม็งราย 1 ราย ใน ต.แม่ต๋ำ, และ อ.แม่ฟ้าหลวง 1 ราย ใน ต.แม่ฟ้าหลวง ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK จำนวน 43 ราย พบในจังหวัดทั้ง 43 ราย  ส่วนใหญ่พบใน อ.เมือง 18 ราย อ.แม่จัน 10 ราย และ อ.แม่สาย 6 ราย 

 

ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อยืนยัน ตรวจ RT-PCR นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ยอดรวม 4,190 ราย ในจังหวัด 2,969 ราย ต่างจังหวัด 1,221  ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK รวม  5,545 ราย ในจังหวัด 4,780 ราย ต่างจังหวัด 765 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR วันนี้ รักษาหายเพิ่ม 30 ราย กำลังรักษา 368 ราย รักษาหายสะสม 3,767 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รักษาหายเพิ่ม 193 ราย กำลังรักษา 1,475 ราย รักษาหายสะสม 4,067 ราย  ไม่มีผู้เสียชีวิต

 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย  รายงานการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงรายมีประชากรในทะเบียนราษฎร์  จำนวน 1,172,648 คน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 566,363 คน คิดเป็นร้อยละ 48.29  ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 390,254 คน คิดเป็นร้อยละ 33.27 และ ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม ไปแล้ว จำนวน 12,124  คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 ปัจจุบันมีวัคซีนคงเหลือ 155,812 โดส ที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
ผู้เรียบเรียง : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ