ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 10 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(18ม.ค.65) ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ บ้านน้ำโค้ง หมู่ 4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ถนนสายบ้านน้ำโค้ง-ปากปาน  เนื่องในวันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 18 มกราคม 2565 วันยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงพัฒนาและกอบกู้บ้านเมืองในอดีต โดยทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย และทรงทำสงครามยุทธหัสถีกับพระมหาอุปราชา ของกองทัพพม่า จนชนะข้าศึก ในปี พ.ศ. 2135  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
ผู้เรียบเรียง : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ