จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้พร้อมทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อป้องกันติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 596 ครั้ง

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้ และสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างทีมวิทยากร ครู ก.ขยายผลสู่ชุมชน ได้ทำหน้ากากไว้ใช้เองป้องกันโรคไวรัสโควิด 19
            พันจ่าเอก สาคร  สิทธิศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า  ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 จัดโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เป็นการอบรมให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นวิทยากร ครู ก.ขยายผลการสอนต่อไป ขณะนี้ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ อปท.ทุกแห่งได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในทุกพื้นที่อบรมจัดทำหน้ากากอนามัย สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.ในพื้นที่เป็นวิทยากรนำความรู้ไปสอนต่อแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าได้ใช้เอง เพื่อนำมาใช้ป้องกันตัวเองได้ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง การทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เป็นการผลิตตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสามารถลดการปนเปื้อนจากละออง น้ำลาย จากการไอ จาม ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดขยะพิษ และแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่พอเพียง ซึ่งได้ให้ประชาชนได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยชนิดผ้าไว้ใช้เอง ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 144 แห่ง สำหรับวันนี้ 16 มีนาคม 2563 จัดอบรมให้ เทศบาลตำบลงิ้ว เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และอบต.แม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 และสอนวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ