ป.ป.ช.เชียงราย เตรียมผลิตสื่อรณรงค์สร้างแนวร่วมต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 570 ครั้ง

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

            วันนี้ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายณภัทร  เตโช ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ชมรมสตรอง- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย และชมรมผู้ประกอบการวิทยุจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณประจำปี 2563 ในการจัดทำโครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างแนวร่วมต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ด้วยแนวทางการสร้างสื่อในรูปแบบ คลิปต่อต้านการทุจริต วิดีโอ เรื่องสั้น การทำสปอต เพื่อการเผยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย และทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงให้มากที่สุดและต่อเนื่องอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ