สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564
  • รับชม : 302 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ คือรถยนต์แวนแบบตรวจการณ์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ กบ 9595 เชียงใหม่ และรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่งโตโยต้า นค 9769 เชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-09.30น.ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ขอดูสภาพสิ่งขอที่จะขายได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-283746 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564-วันที่ 1 มีนาคม 2564ในวันเวลาราชการ....

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ